Seikenji Zen Temple

栖賢寺

  • Facebookの - 灰色の円

 Seikenji Zen Temple Official Page 

栖賢寺

  seikenji.kyoto@gmail.com

20 Suisha-cho Kamitakano Sakyo-ku Kyoto, Japan